Tack för engagemang under kursen i industriellt träskydd i Uppsala!

Print Friendly, PDF & Email

Förra veckan avslutades kursen i industriellt träskydd i Uppsala, och samtliga 17 elever som deltog i kursen blev godkända, vilket markerar ännu en framgångsrik utbildningssatsning för branschen.

Under kursens gång har eleverna fördjupat sina kunskaper inom områden som bland annat vedanatomi, impregneringsteknik, arbetsmiljö och träskyddsmedlens toxikologi. Genom en kombination av teoretisk undervisning och praktiska övningar har eleverna utvecklat kunskaper inom industrin och träskydd.

Kursen i industriellt träskydd är en del av Träskyddsinstitutets kontinuerliga satsning på att främja kompetensutvecklingen inom träskyddsindustrin. Genom att erbjuda utbildningar som möter branschens aktuella behov och utmaningar, strävar institutet efter att bidra till en mer hållbar och effektiv användning av trä.

Vi vill rikta ett stort tack till alla deltagare och föreläsare för deras engagemang och bidrag till kursens framgång. Med fortsatt samarbete och kunskapsutbyte ser vi fram emot att fortsätta stärka träskyddsbranschens position och bidra till dess fortsatta utveckling.

Rulla till toppen