Räkneövningar

En viktig del i ditt kvalitetsarbete är att koncentrationen på lösningen är rätt i lagertanken.  I moderna anläggningar justerar man vanligen koncentrationen med hjälp av anläggningens reglerutrustning, och man behöver inte göra några manuella beräkningar. Det kan dock finnas en poäng med att känna till hur sådana beräkningar görs och vad som ligger bakom beräkningarna i anläggningens reglerutrustning.

Nedan följer tre räkneövningar, där du ska räkna ut vilka korrigeringar som ska utföras för att få en önskad lösningskoncentration. En viss hjälp att lösa uppgifterna hittar du på sidan 29 i Råd & Anvisningar.


 

Rulla till toppen