Om oss

Om Svenska Träskyddsinstitutet

Svenska Träskyddsinstitutet grundades 1974 och var en vidareutveckling av Kommunikationsverkets Träskyddskommitté som var verksam mellan 1941 och 1973.

Finansieringen av Träskyddsinstitutet ordnades inledningsvis genom staten via Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU) samt träskyddsindustrin genom en stiftelse, Stiftelsen Svensk Träskydd. Denna finansieringsmodell varade, med smärre förändringar, fram t o m halvårsskiftet 1994, då staten drog sig ur finansieringsansvaret och Svenska Träskyddsföreningen övertog huvudmannaskapet och ansvaret för finansieringen.

Klicka här för att komma till Svenska Träskyddsinstitutets stadgar.

Verksamhetens grund

Huvudman för Träskyddsinstitutet är Svenska Träskyddsföreningen som styr institutet genom Stadgarna som fastställs av Föreningens årsstämma samt beslut om direktiv.

Årligen fastställer Föreningens stämma Verksamhetsplan och budget som föreslås av Svenska Träskyddsinstitutets styrelse på det sätt som anges i stadgarna.

Mål

Att främja kunskapen om träskyddsbehandling av trä och byggande med trä utomhus.

Att erbjuda utbildningar och kurser av hög kvalitet inom området.

Att vara en ledande resurs och expertis inom träskyddsbehandling i Sverige.

Att samarbeta med relevanta aktörer inom träindustrin och byggsektorn för att främja användningen av trä och träskyddsbehandling.

Verksamhet

Verksamheten har tre huvudprocesser samt tre stödjande processer

  1. Utbildning och kursmaterial
  2. Träskyddsbiblioteket
  3. Publicering av rapporter
  4. Hemsida och IT-stöd
  5. Marknadsföring och annonsering
  6. Samverkan och utveckling

Styrelse

Leif Berglund, Octowood AB. Ordförande.

Johan Fröbel, Svenskt Trä. Ledamot.

Jöran Jermer, sakkunnig. Ledamot.

Nasko Terziev, SLU. Ledamot.

Ulrik Lindgren, Vida. Suppleant.

Tinh Sjökvist, Södra. Suppleant.

Rulla till toppen