Kursplan AF233U

Träbeständighet, 7,5 hp, Uppdragsutbildningskurs   När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.  Fastställande Kursplan för AF233U gäller från och med HT 23  Betygsskala P,F  Utbildningsnivå Avancerad nivå  Huvudområden Samhällsbyggnad  Särskild behörighet Yrkeslivserfarenhet från träindustrin och/eller träskyddsindustrin, byggsektorn, bygghandeln, förvaltning,

Kursplan AF233U Läs mer »

Kurs-PM

Kurs-PM Träbeständighet 2024

Kurs-PM, HT 2024  Träbeständighet, 7,5 hp  Uppdragsutbildningskurs AF233U  Ämne: Byggnadsmateriallära Utbildningsnivå: Avancerad  Omfattning: 15 kurstillfällen inklusive examination i seminarieform samt självstudier och inlämningsuppgifter. Två kurstillfällen kräver närvaro på KTH Campus.  Starttermin: Höst 2024 Anmälningskod:  Startdatum: 2024-09-25 Undervisningstid: Eftermiddagstid (utom fyra

Kurs-PM Träbeständighet 2024 Läs mer »

Kurs-PM
Rulla till toppen