Ny rapport: Fakta för cirkulär hantering av tryckimpregnerat trä

Print Friendly, PDF & Email

Träskyddsinstitutet kan härmed presentera en ny rapport, “Avfall från tryckimpregnerat trä – fakta för cirkulär hantering,” som markerar framsteg inom hållbar avfallshantering av impregnerat trä i Sverige.

Rapporten ger viktig information för myndigheter och företag inom avfallshantering, när det gäller industriellt behandlat trä, känt som tryckimpregnerat trä eller impregnerat trä.

Fokus ligger på att främja resurseffektiva och hållbara system för avfallshantering, och rapporten strävar efter att driva på för en cirkulär och hållbar hantering av tryckimpregnerat trä i Sverige och Europa. Detta är ett mycket viktigt steg mot en mer miljövänlig och ansvarsfull behandling av dessa material.

Rapporten är skriven av Jöran Jermer, sakkunnig inom träskydd.

Klicka på bilden för att hämta rapporten

Rulla till toppen