Kurslitteratur

Print Friendly, PDF & Email

TSI Impregnerbarhet, Impregnerbarhet, Biologiska skadegörare, Hur man skyddar trä.

Detta ör den omarbetade onlineversionen av Träskydd Information 1997:1 som går bra att läsa på dator och mobil.


TSI Röta Orsaker och förebyggande åtgärder, Orsaker, Förebyggande åtgärder och sanering.

Detta ör den omarbetade onlineversionen av Träskydd Information 1982:1 som går bra att läsa på dator och mobil.


TSI Virkesförstörande insekter inomhus 1

Detta ör den omarbetade onlineversionen av Träskydd Information 1979:1 som går bra att läsa på dator och mobil.


TSI Virkesförstörande insekter inomhus 2

Detta ör den omarbetade onlineversionen av Träskydd Information 1979:1 som går bra att läsa på dator och mobil.


Rulla till toppen