Kurs i Industriellt Träskydd 2024

Print Friendly, PDF & Email

Vi är glada att kunna meddela att kursprogrammet för Grundkursen i industriellt träskydd 2024 nu är färdigt. Vi vill härmed välkomna er att anmäla er till kursen. Ni hittar anmälningsformuläret här nedan.

Varmt välkomna den 7-9 februari 2024 till SLU i Uppsala, för att gå kursen i industriellt träskydd.

Kursen i industriellt träskydd anordnas av Träskyddsinstitutet i samarbete med Arbetsmiljöverket och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU (Department of Forest Biomaterials and Technology).

Kursen ger behörighet för hantering av bekämpningsmedel klass 1 AV samt inkluderar Träskyddsinstitutets grundkurs i industriellt träskydd som är obligatoriskt för Träskyddsföreningens medlemmar.

Kursen kan läsas på två sätt, antingen läser man hela kursen, grundkurs (G) eller så läser man repetitionskurs (R) för att förnya sin behörighet klass 1 AV.

Grundkurs (G)

Plats och tid: SLU i Uppsala: Start 2024-02-07 kl 12:00. Slut 2024-02-09 kl 13:00. Gemensam middag planeras på torsdag kväll.
Omfattning: 2 dagar uppdelade på en eftermiddag , en heldag och en förmiddag.
Repetitionskursen läser tillsammans med Grundkursen halva dag 2 samt dag 3.
Ingår även: studiematerial, 3 luncher samt fika samt gemensam middag.
Förkunskapskrav: Avklarad Introduktionskurs till Träskydd (Online självstudier) och Introduktionskurs NTR-Tillverkningskontroll (Online självstudier)

Repetitionskurs (R)

Plats och rid: SLU i Uppsala: Start 2024-02-08 kl 12:00 Slut 2024-02-09 kl 13:00. Gemensam middag på torsdag kväll.
Omfattning: En dag fördelade på en eftermiddag och en förmiddag.
Ingår även: studiematerial, 2 luncher samt fika samt gemensam middag.
Förkunskapskrav: Diplom i Industriellt träskydd samt godkänt ASS1 från tidigare år som inte är äldre än 8 år.

Snabbfakta om resa och boende

Var: Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU i Uppsala
Boende/resa: Eleven/arbetsgivaren ansvarar för att boka resa och boende själv och på egen bekostnad.
Rekommenderat boende: Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32, 753 20 Uppsala eller nära detta. (Nära Uppsala Centralstation)
Transport mellan hotell och SLU kan ordnas av Träskyddsinstitutet.

Kursen vänder sig till

 • Impregneringsoperatörer, arbetsledare, chefer med flera inom träskyddsindustrin
 • Försäljare och teknisk personal hos leverantörer av träskyddsmedel
 • Andra träskyddsintresserade hos organisationer, myndigheter, forskningsinstanser etc
 • Alla som hanterar träskyddsmedel i klass 1 AV och klass 2 AV.

Syfte

Kursen avser att förmedla grundläggande kunskaper om:

 • Trälära och träförstörande organismer
 • Vad beständighet är och hur man testar och utvärderar träskydds funktion
 • Industriell impregnering. Råvarans impregnerbarhet och processutrustning och processstyrning
 • Intern driftskontroll enligt NTR-systemet
 • Regelverk och lagar, skyltning och märkning
 • Risker och skydd för människa och miljö
 • Krav som finns angivna i Arbetsmiljölagen, Miljöbalken och gällande föreskrifter
 • Träskyddsmedlens egenskaper från hälso- och miljöskyddssynpunkt
 • Hur arbetet ska bedrivas med hänsyn till de risker som bekämpningsmedlet medför samt
 • Hur den personliga skyddsutrustning som behövs vid arbetet ska användas och skötas
 • Praktiska kunskaper om hur intern driftskontroll utförs vid träskyddsanläggningar

Kursdiplom tilldelas de som klarat kursen av Träskyddsinstitutet samt ett utbildningsbevis för hantering av bekämpningsmedel i behörighetsklass 1 AV (ASS1). ASS1 utfärdas av Arbetsmiljöverket till de som klarar behörighetsprovet.


Kursinformation

Träskyddsinstitutet förbehåller sig rätt att ändra och anpassa programmet med avseende på innehåll och omfattning.

Kursmaterial

All litteratur, kursdokumentation mm delas genom utbildningsportalen. Här kommer även prov och annan interaktion mellan lärare och elever ske.

Ansvariga kursledare och föredragshållare

Fredrik Westin, Svenska Träskyddsföreningen/Träskyddsinstitutet, tel 08-791 23 57
Jöran Jermer, Kalmar, tel 070-510 29 17
Nasko Terziev, SLU, tel 018-672589
Mona Hygerth och Tatjana Weigelt, Arbetsmiljöverket
Därutöver deltar specialister och sakkunniga från träskyddsbranschen och institut.

Kursavgift

Svenska Träskyddsföreningen betalar kursavgiften för anställda i medlemsföretag.

För övriga deltagare är kursavgiften per deltagare: 2 500 kr exkl moms.

Forskare och studenter inom träskydd och trämaterial kan ansöka om att befrias från avgiften genom att tillskriva Träskyddsinstitutet och ange motivering.

Kurslokal

Sveriges lantbruksuniversitet Vallvägen 9D, 756 51 Uppsala. Anvisningar skickas till anmälda deltagare.

Anmälan och betalning

Anmälan är öppen till 23 januari 2024 men se till att säkra plats redan nu.

Kursavgiften faktureras från Svenska Träskyddsinstitutet till den fakturamottagare som angivits i anmälan. För företag som är medlemmar i Föreningen är kursen kostnadsfri.

Avanmälan

Kontakta kursledningen.

Detaljerat kursprogram

Publiceras och skickas ut senare.

Rulla till toppen