ITS2024 Kurslitteratur

Print Friendly, PDF & Email

Kursdeltagarna kommer få ett häfte och kurslitteratur när de kommer till kursen. Samtidigt delas en namntagg ut som eleverna ska ha på sig under kursen.

Utöver detta “fysiska material” kommer viss kurslitteratur endast finnas i digital form.

Denna sida sammanfattar och länkar till all kurslitteratur (även det som är utskrivet finns i digital form

Kurshäfte

Häftet innehåller följande:

Tryckta läroböcker även digitala

Digitala läroböcker (bara online)

Rulla till toppen