Imprint

Print Friendly, PDF & Email

Det här avtrycket uppdaterades senast den 2024-03-28.

Ägaren till denna webbplats är:

Svenska Träskyddsinstitutet Förening
Box 502
SE-101 30 Stockholm
Sverige
Sverige
E-post: info@traskyddsinstitutet.com
Telefonnummer: +46 (0)8 791 23 60
VAT ID: SE 802005431101

Den lagliga företrädaren (de lagliga företrädarna) för Svenska Träskyddsinstitutet Förening:

Fredrik Westin

1. Allmänst

1.1 Vi är registrerade på Bolagsverket med licens- eller registreringsnummer:

80200543-1101

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenttvister.

Rulla till toppen