Kurs-PM

Kursplan AF233U

Träbeständighet, 7,5 hp, Uppdragsutbildningskurs   När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.  Fastställande Kursplan för AF233U gäller från och med HT 23  Betygsskala P,F  Utbildningsnivå Avancerad nivå  Huvudområden Samhällsbyggnad  Särskild behörighet Yrkeslivserfarenhet från träindustrin och/eller träskyddsindustrin, byggsektorn, bygghandeln, förvaltning, […]

Kursplan AF233U Läs mer »

Kurs-PM

Kurs-PM Träbeständighet 2024

Kurs-PM, HT 2024  Träbeständighet, 7,5 hp  Uppdragsutbildningskurs AF233U  Ämne: Byggnadsmateriallära Utbildningsnivå: Avancerad  Omfattning: 15 kurstillfällen inklusive examination i seminarieform samt självstudier och inlämningsuppgifter. Två kurstillfällen kräver närvaro på KTH Campus.  Starttermin: Höst 2024 Anmälningskod:  Startdatum: 2024-09-25 Undervisningstid: Eftermiddagstid (utom fyra

Kurs-PM Träbeständighet 2024 Läs mer »

Kurs-PM

Kurs-PM Träbeständighet 2023

Länk till Bli expert på träbeständighet Länk till Kursplan AF233V Länk till Anmälningsformulär till Träbeständighet Kontakta kursansvarig: Info@traskyddsinstitutet.se Träbeständighet, grundkurs, 7,5 hp AF233V Träbeständighet, 7,5 hp, Fort- och vidareutbildningskurs AF233U Träbeständighet, 7,5 hp, Uppdragsutbildningskurs Ämne: Byggnadsmateriallära Utbildningsnivå: AvanceradOmfattning: 15 kurstillfällen

Kurs-PM Träbeständighet 2023 Läs mer »

Kurs-PM

Kursplan AF233V

Länk till Kurs-PM Träbeständighet 2023 Länk till Bli expert på träbeständighet Länk till Anmälningsformulär till Träbeständighet Kontakta kursansvarig: Info@traskyddsinstitutet.se AF233V Träbeständighet, 7,5 hp, Fort- och vidareutbildningskurs AF233U Träbeständighet, 7,5 hp, Uppdragsutbildningskurs När kurs inte längre ges har student möjlighet att

Kursplan AF233V Läs mer »

Kurs-PM
Rulla till toppen