Bli expert på träbeständighet

Print Friendly, PDF & Email

Vidareutbildning för yrkesverksamma

Nordiska trävaror behöver förädlas och hitta sin väg in i värdekedjan i det nya samhällsbyggande som växer fram till följd av miljö och samhällsförändringar. Att sälja en vara idag kräver att produkten kan leva upp till projektets olika förutsättningar och krav. Lång livslängd och lågt klimatavtryck är nyckeln till framgångsrik användning av trävaror och kommer bli ett krav för allt samhällsbyggande.

Kursen Träbeständigt är en orienterande, fördjupande och certifierande utbildning för dig som vill bli expert på beständigt trä. Bland föreläsarna återfinner vi några av Sveriges och världens främsta experter på beständiga träkonstruktioner, som Jöran Jermer, Magnus Wålinder (KTH) och Roberto Crocetti (KTH) och Andreas Falk.

Kursen är ett samarbete mellan KTH och Svenska Träskyddsinstitutet, och behandlar allt från materiallära, materialval och arkitektonisk gestaltning till dimensionering och juridik. Den ger en stabil grund för arkitekter och landskapsarkitekter som vill fatta korrekta beslut utifrån ett gediget kunnande.

Godkända kursdeltagare erhåller ett certifikat med titeln Sakkunnig Träbeständighet.

Läs mer i kursprogrammet för priser, tider och anmälan.

Kontakta kursansvariga för mer information: info@traskyddsinstitutet.se

FAKTARUTA

Träbeständighet 7.5p

Länk till Kurs-PM Träbeständighet 2023

Länk till Kursplan AF233V

Länk till Anmälningsformulär till Träbeständighet

Kontakta kursansvarig: Info@traskyddsinstitutet.se

I korthet

 • Distanskurs 7,5 hp kvartsfart
 • Språk: Svenska. Litteratur på engelska förekommer)
 • Kursstart: 2023-09-26
 • Examination 2023-12-18 och 19
 • Förkunskapskrav: Högskolestudier om minst 120 hp, dvs universitetsexamen minst Bachelornivå inom Arkitekt- eller Civilingenjörsprogram, eller motsvarande
 • Omfattning 15 kurstillfällen inklusive examination i seminarieform samt självstudier och inlämningsuppgifter
  • Två kurstillfällen kräver närvaro på KTH i Stockholm:
  • Kursintroduktion Eftermiddag och förmiddag dag 2. Middag på kvällen.
 • Avslutning och seminarium 2 heldagar
 • Kursen leds och genomförs genom träskyddsinstitutets kursportal samt Zoom/Teams
 • Yrkesnätverk: Diplomerade har fortsatt tillgång till kursportal och alumni-nätverk för fortsatta yrkeskontakter

Kursavgifter

Företagsbetald kurs 20 000
Studenter KTH 0

Resor och boende ingår ej
Kostnader för kurslitteratur kan tillkomma

Lektioner

 1. Introduktion och överblick
 2. Trä som byggnadsmaterial (Magnus Wålinder)
 3. Träförädling och träskydd (Jöran Jermer)
 4. Standardisering och klassificering NTR-systemet (Fredrik Westin)
 5. Trä, träprodukter och byggnadstekniskt träskydd i vår byggda miljö (Andreas Falk)
 6. Träkonstruktion & hybridkonstruktioner (Roberto Crocetti)
 7. Beställa, hantera och bygga med trä ute (Johan Fröbel)
 8. Förvaltning av träbyggnader, drift, underhåll och besiktning (vakant)
 9. Dimensionering utifrån beständighet och livslängd (Jöran Jermer)
 10. Designing service life (Ed Suttie)
 11. Besiktning av byggnadsverk med träkonstruktioner (Per-Anders Fjellström)
 12. Seminarium: Problemlösning i egna träprojekt (Andreas Falk)
 13. Lagstiftning och miljöregler för träskyddsmedel och trävaror (Fredrik Westin / Emma Akusjärvi)
 14. Framtidsspaning inklusive forskning och utveckling (Flera)
 15. Examination. Dag 1 och dag 2
Rulla till toppen