Bli expert på träbeständighet, studenter

Print Friendly, PDF & Email

Trä är världens mest hållbara byggmaterial. Men de förnybara, ekologiska och klimatsmarta träkonstruktionerna är samtidigt känsliga för fukt, röta och brand. De närmaste decennierna kommer branschen att skrika efter personer som vet hur man tacklar dessa utmaningar. Träskyddsinstitutet är därför stolta över att kunna presentera kursen i Träbeständighet, som behandlar just dessa frågor.

Kursen i Träbeständigt är en orienterande, fördjupande och certifierande utbildning för dig som vill bli expert på beständigt trä. Bland föreläsarna återfinner vi några av Sveriges och världens främsta experter på beständiga träkonstruktioner, som Jöran Jermer, Magnus Wålinder (KTH) och Roberto Crocetti (KTH) och Andreas Falk.

Kursen Träbeständighet har initierats efter ett uttryckt behov från industrin och flera aktörskategorier inom byggsektorn. Kunskapen om ämnet behöver hållas aktuell inom industrin och inom byggsektorn råder ett stort behov av kunskap om hur träbeständighet fungerar och hur man hanterar och utformar trä för god beständighet och livslängd.

Kursen är ett samarbete mellan KTH och Svenska Träskyddsinstitutet, och behandlar allt från materiallära, materialval och arkitektonisk gestaltning till dimensionering och juridik. Den ger en stabil grund för dig som vill fatta korrekta beslut kring träbyggande utifrån ett gediget kunnande.

Godkända kursdeltagare erhåller ett certifikat med titeln Sakkunnig Träbeständighet.

Läs mer i kursprogrammet för priser, tider och anmälan.

Anmälan


Klicka på broschyren för att ladda ner

FAKTARUTA

Träbeständighet 7.5p

Länk till Kurs-PM Träbeständighet 2024

Länk till Kursplan AF233U

Länk till Anmälningsformulär till Träbeständighet

Kontakta kursansvarig: Info@traskyddsinstitutet.se

I korthet

 • Distanskurs 7,5 hp kvartsfart
 • Språk: Svenska. Litteratur på engelska förekommer)
 • Kursstart: 2024-09-25
 • Examination 2024-12-10/11
 • Förkunskapskrav: Yrkeslivserfarenhet från träindustrin och/eller träskyddsindustrin, byggsektorn, bygghandeln, förvaltning, kommunal handläggning, eller föreskrivande led (arkitekt, konstruktör). Alternativt högskolestudier om minst 120 hp, dvs universitetsexamen minst Bachelornivå inom Arkitekt- eller Civilingenjörsprogram, eller motsvarande
 • Omfattning 15 kurstillfällen inklusive examination i seminarieform samt självstudier och inlämningsuppgifter
  • Två kurstillfällen kräver närvaro på KTH i Stockholm:
  • Kursintroduktion Eftermiddag och förmiddag dag 2. Middag på kvällen.
 • Avslutning och seminarium 2 heldagar
 • Kursen leds och genomförs genom träskyddsinstitutets kursportal samt Zoom/Teams
 • Yrkesnätverk: Diplomerade har fortsatt tillgång till kursportal och alumni-nätverk för fortsatta yrkeskontakter

Kursavgifter

Företagsbetald kurs: 20 000 kr
Studenter KTH: gratis

Resor och boende ingår ej
Kostnader för kurslitteratur kan tillkomma

Lektioner

 1. Introduktion och överblick
 2. Trä som byggnadsmaterial (Magnus Wålinder)
 3. Träförädling och träskydd (Jöran Jermer)
 4. Standardisering och klassificering NTR-systemet (Fredrik Westin)
 5. Trä, träprodukter och byggnadstekniskt träskydd i vår byggda miljö (Andreas Falk)
 6. Träkonstruktion & hybridkonstruktioner (Roberto Crocetti)
 7. Beställa, hantera och bygga med trä ute (Johan Fröbel)
 8. Förvaltning av träbyggnader, drift, underhåll och besiktning (vakant)
 9. Dimensionering utifrån beständighet och livslängd (Jöran Jermer)
 10. Designing service life (Ed Suttie)
 11. Besiktning av byggnadsverk med träkonstruktioner (Per-Anders Fjellström)
 12. Seminarium: Problemlösning i egna träprojekt (Andreas Falk)
 13. Lagstiftning och miljöregler för träskyddsmedel och trävaror (Fredrik Westin / Emma Akusjärvi)
 14. Framtidsspaning inklusive forskning och utveckling (Flera)
 15. Examination. Dag 1 och dag 2
Rulla till toppen