Bli expert på träbeständighet, arkitekter

Print Friendly, PDF & Email

Trä är inte bara Sveriges mest använda byggnadsmaterial, det är också av många betraktat som det vackraste – ett material som på ett varmt och poetiskt sätt förkroppsligar hållbarhet och framtid. I dagens samhälle ställs det emellertid höga krav på träkonstruktioner när det kommer till beständighet, vilket kräver en intelligent och genomtänkt gestaltning. Träskyddsinstitutet är därför stolta över att kunna presentera kursen i Träbeständighet, som behandlar just dessa frågor.

Kursen i Träbeständighet är en djuplodande och certifierad utbildning som riktar sig till dem som strävar efter att bli experter inom området. Bland föreläsarna finner vi några av Sveriges och världens främsta experter inom beständiga träkonstruktioner, så som Jöran Jermer, Magnus Wålinder (KTH) och Roberto Crocetti (KTH), samt Andreas Falk.

Kursen Träbeständighet har initierats efter ett uttryckt behov från industrin och flera aktörskategorier inom byggsektorn. Kunskapen om ämnet behöver hållas aktuell inom industrin och inom byggsektorn råder ett stort behov av kunskap om hur träbeständighet fungerar och hur man hanterar och utformar trä för god beständighet och livslängd.

Detta samarbete mellan KTH och Svenska Träskyddsinstitutet täcker allt från materiallära och val av trämaterial till arkitektonisk gestaltning, dimensionering och juridiska aspekter. Kursen ger en stabil grund för arkitekter och landskapsarkitekter, vilka får verktyg för att fatta välgrundade beslut baserade på gedigen kunskap.

Genom att delta och fullfölja kursen erhåller deltagarna ett certifikat som bevisar deras expertis inom området, med titeln Sakkunnig Träbeständighet.

Mer detaljerad information om priser, scheman och anmälningsprocessen finns tillgänglig i kursprogrammet.

Vi ser fram emot att välkomna dig till en inspirerande och kunskapsrik utbildning i Träbeständighet.

Anmälan


Klicka på broschyren för att ladda ner

FAKTARUTA

Träbeständighet 7.5p

Länk till Kurs-PM Träbeständighet 2024

Länk till Kursplan AF233U

Länk till Anmälningsformulär till Träbeständighet

Kontakta kursansvarig: Info@traskyddsinstitutet.se

I korthet

 • Distanskurs 7,5 hp kvartsfart
 • Språk: Svenska. Litteratur på engelska förekommer)
 • Kursstart: 2024-09-25
 • Examination 2024-12/10-11
 • Förkunskapskrav: Yrkeslivserfarenhet från träindustrin och/eller träskyddsindustrin, byggsektorn, bygghandeln, förvaltning, kommunal handläggning, eller föreskrivande led (arkitekt, konstruktör). Alternativt högskolestudier om minst 120 hp, dvs universitetsexamen minst Bachelornivå inom Arkitekt- eller Civilingenjörsprogram, eller motsvarande
 • Omfattning 15 kurstillfällen inklusive examination i seminarieform samt självstudier och inlämningsuppgifter
  • Två kurstillfällen kräver närvaro på KTH i Stockholm:
  • Kursintroduktion Eftermiddag och förmiddag dag 2. Middag på kvällen.
 • Avslutning och seminarium 2 heldagar
 • Kursen leds och genomförs genom träskyddsinstitutets kursportal samt Zoom/Teams
 • Yrkesnätverk: Diplomerade har fortsatt tillgång till kursportal och alumni-nätverk för fortsatta yrkeskontakter

Kursavgifter

Företagsbetald kurs: 20 000 kr
Studenter KTH: gratis

Resor och boende ingår ej
Kostnader för kurslitteratur kan tillkomma

Lektioner

 1. Introduktion och överblick
 2. Trä som byggnadsmaterial (Magnus Wålinder)
 3. Träförädling och träskydd (Jöran Jermer)
 4. Standardisering och klassificering NTR-systemet (Fredrik Westin)
 5. Trä, träprodukter och byggnadstekniskt träskydd i vår byggda miljö (Andreas Falk)
 6. Träkonstruktion & hybridkonstruktioner (Roberto Crocetti)
 7. Beställa, hantera och bygga med trä ute (Johan Fröbel)
 8. Förvaltning av träbyggnader, drift, underhåll och besiktning (vakant)
 9. Dimensionering utifrån beständighet och livslängd (Jöran Jermer)
 10. Designing service life (Ed Suttie)
 11. Besiktning av byggnadsverk med träkonstruktioner (Per-Anders Fjellström)
 12. Seminarium: Problemlösning i egna träprojekt (Andreas Falk)
 13. Lagstiftning och miljöregler för träskyddsmedel och trävaror (Fredrik Westin / Emma Akusjärvi)
 14. Framtidsspaning inklusive forskning och utveckling (Flera)
 15. Examination. Dag 1 och dag 2
Rulla till toppen