Bli expert på träbeständighet

Print Friendly, PDF & Email

Med de pågående miljö- och samhällsförändringarna växer en ny era av samhällsbyggande fram, och nordiska träprodukter måste förädlas och integreras i värdekedjan för att möta dessa utmaningar och möjligheter. Att sälja en vara idag kräver att produkten kan leva upp till projektets olika förutsättningar och krav. Lång livslängd och lågt klimatavtryck är nyckeln till framgångsrik användning av trävaror och kommer bli ett krav för allt samhällsbyggande. Träskyddsinstitutet är därför stolta över att kunna presentera kursen i Träbeständighet, som behandlar just dessa frågor.

Kursen i Träbeständigt är en orienterande, fördjupande och certifierad utbildning för dig som vill bli expert på beständigt trä. Bland föreläsarna återfinner vi några av Sveriges och världens främsta experter på beständiga träkonstruktioner, som Jöran Jermer, Magnus Wålinder (KTH) och Roberto Crocetti (KTH) och Andreas Falk.

Kursen Träbeständighet har initierats efter ett uttryckt behov från industrin och flera aktörskategorier inom byggsektorn. Kunskapen om ämnet behöver hållas aktuell inom industrin och inom byggsektorn råder ett stort behov av kunskap om hur träbeständighet fungerar och hur man hanterar och utformar trä för god beständighet och livslängd.

Kursen är ett samarbete mellan KTH och Svenska Träskyddsinstitutet, och behandlar allt från materiallära, materialval och arkitektonisk gestaltning till dimensionering och juridik. Den ger en stabil grund för yrkesverksamma som vill fatta korrekta beslut utifrån ett gediget kunnande.

Godkända kursdeltagare erhåller ett certifikat med titeln Sakkunnig Träbeständighet.

Läs mer i kursprogrammet för priser, tider och anmälan.

Kontakta kursansvariga för mer information: info@traskyddsinstitutet.se

Anmälan


Klicka på broschyren för att ladda ner

FAKTARUTA

Träbeständighet 7.5p

Länk till Kurs-PM Träbeständighet 2024

Länk till Kursplan AF233U

Länk till Anmälningsformulär till Träbeständighet

Kontakta kursansvarig: Info@traskyddsinstitutet.se

I korthet

 • Distanskurs 7,5 hp kvartsfart
 • Språk: Svenska. Litteratur på engelska förekommer)
 • Kursstart: 2024-09-25
 • Examination 2024-12/10-11
 • Förkunskapskrav: Yrkeslivserfarenhet från träindustrin och/eller träskyddsindustrin, byggsektorn, bygghandeln, förvaltning, kommunal handläggning, eller föreskrivande led (arkitekt, konstruktör). Alternativt högskolestudier om minst 120 hp, dvs universitetsexamen minst Bachelornivå inom Arkitekt- eller Civilingenjörsprogram, eller motsvarande
 • Omfattning 15 kurstillfällen inklusive examination i seminarieform samt självstudier och inlämningsuppgifter
  • Två kurstillfällen kräver närvaro på KTH i Stockholm:
  • Kursintroduktion Eftermiddag och förmiddag dag 2. Middag på kvällen.
 • Avslutning och seminarium 2 heldagar
 • Kursen leds och genomförs genom träskyddsinstitutets kursportal samt Zoom/Teams
 • Yrkesnätverk: Diplomerade har fortsatt tillgång till kursportal och alumni-nätverk för fortsatta yrkeskontakter

Kursavgifter

Företagsbetald kurs: 20 000 kr
Studenter KTH: gratis

Resor och boende ingår ej
Kostnader för kurslitteratur kan tillkomma

Lektioner

 1. Introduktion och överblick
 2. Trä som byggnadsmaterial (Magnus Wålinder)
 3. Träförädling och träskydd (Jöran Jermer)
 4. Standardisering och klassificering NTR-systemet (Fredrik Westin)
 5. Trä, träprodukter och byggnadstekniskt träskydd i vår byggda miljö (Andreas Falk)
 6. Träkonstruktion & hybridkonstruktioner (Roberto Crocetti)
 7. Beställa, hantera och bygga med trä ute (Johan Fröbel)
 8. Förvaltning av träbyggnader, drift, underhåll och besiktning (vakant)
 9. Dimensionering utifrån beständighet och livslängd (Jöran Jermer)
 10. Designing service life (Ed Suttie)
 11. Besiktning av byggnadsverk med träkonstruktioner (Per-Anders Fjellström)
 12. Seminarium: Problemlösning i egna träprojekt (Andreas Falk)
 13. Lagstiftning och miljöregler för träskyddsmedel och trävaror (Fredrik Westin / Emma Akusjärvi)
 14. Framtidsspaning inklusive forskning och utveckling (Flera)
 15. Examination. Dag 1 och dag 2
Rulla till toppen