Anmälan öppen till kursen i Träbeständighet

Print Friendly, PDF & Email

I september är det dags för KTH och Träskyddsinstitutet att återigen köra igång distansutbildningen “Träbeständighet”. Utbildningen syftar till att fördjupa förståelsen för trä som byggnadsmaterial och dess förmåga att erbjuda lång livslängd med minimalt klimatavtryck.

Anmälan är nu öppen till kursen i Träbeständighet, som Träskyddsinstitutet gör i samarbete med KTH. Kursen för dig som vill bli expert på frågor som rör träbeständighet och träbyggande.

Kursöversikt

Kursen “Träbeständighet” är en banbrytande och certifierande vidareutbildning för yrkesverksamma som söker att fördjupa sig i expertkunskap om beständigt trä. Genom ett samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Svenska Träskyddsinstitutet, har kursen samlat några av de mest framstående experterna inom området, inklusive Jöran Jermer, Magnus Wålinder, Roberto Crocetti och Andreas Falk.

Deltagarna kommer att utforska ämnen som materiallära, materialval, byggnadsteknisk utformning, arkitektonisk gestaltning, dimensionering och juridiska aspekter som rör trävaror. Med fokus på hållbarhet och långsiktighet ger kursen en solid grund för arkitekter, landskapsarkitekter, konstruktörer och andra yrkesgrupper att fatta välinformerade beslut i sina yrkesutövningar.

Certifikat och mer

De kursdeltagare som slutför och godkänns i kursen erhåller det prestigefyllda certifikatet “Sakkunnig Träbeständighet”, vilket bekräftar deras fördjupade kompetens inom området.

Kursdetaljer

  • Kursstart: 25 september 2024
  • Examination: 10-11 december 2024
  • Format: Distanskurs 7,5 hp kvartsfart med närvaro vid KTH för vissa kurstillfällen.
  • Kursen ges och examineras av KTH Byggnadsmateriallära
  • Språk: Svenska (Litteratur på engelska kan förekomma)
  • Förkunskapskrav: Yrkeslivserfarenhet från träindustrin och/eller träskyddsindustrin, byggsektorn, bygghandeln, förvaltning, kommunal handläggning, eller föreskrivande led (arkitekt, konstruktör). Alternativt högskolestudier om minst 120 hp inom Arkitekt- eller Civilingenjörsprogram, eller motsvarande.
  • Kursavgift: 20 000 SEK (Företagsbetald kurs), Gratis för KTH-studenter
  • Anmälan: (https://traskyddsinstitutet.se/anmalningsformular-till-trabestandighet-2024/)
  • Kurs-PM (https://traskyddsinstitutet.se/kurs-pm-trabestandighet-2024/)

Motiv och bakgrund

Kursen Träbeständighet har initierats efter ett uttryckt behov från industrin och flera aktörskategorier (arkitekter, konstruktörer, entreprenörer, förvaltare) inom byggsektorn. Kunskapen om ämnet behöver hållas aktuell inom industrin och inom byggsektorn råder ett stort behov av kunskap om hur träbeständighet fungerar och hur man hanterar och utformar trä för god beständighet och livslängd.

Kursen har utformats med utgångspunkt i identifierade behov från berörda yrkesgrupper, vilka förmedlat behovet och givit uttryck för önskemål om ökad kunskap om olika aspekter av träbeständighet, alltifrån materialval, materialhantering, utformning, tillverkning, förvaltning.

Anmälan

Klicka på broschyren för att ladda ner

Ytterligare information

För mer information om kursinnehåll, tider och priser, vänligen läs kurs-PM.

eller kontakta kursansvariga.

Fredrik Westin, fredrik.westin@traskydd.com, 070-418 49 59

Andreas Falk, andreas.falk@traskydd.com, 070-17 09 852

Rulla till toppen